Mediácia


Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré prijatím zákona o mediácii posunulo riešenie sporov zo súdov na mediátora, ktorý má nepostrádateľné výhody. Mediátor rieši spor rýchlejšie, flexibilnejšie, je nezávislý. Rozhodnutie sporu je na sporných stranách a nie na sudcovi. Skúste mediáciu, je lacnejšia ako súd!!

Príprava právnych podaní a zmlúv

Realitná činnosť

 

Copyright © 2014 - Created by: www.jimmyweb.sk